Art Eco

Från Smärtpunkt till Vändpunkt

Art Eco är en samling verktyg som hjälper dig att fatta rätt miljöval, olika metoder (individuellt, grupp, konstnärliga) för att förstå de miljöval vi gör och inte gör.

Företag, organisationer och grupper kan beställa Art Ecos workshops och stadsvandringar för en hel eller en halv dag.

Art Eco har skapats av:
hållbarhetskonsult Susanna Elfors och konstnär Mats Aronsson.

Susanna Elfors  Mats Aronsson